mgr inż. Marek Giebułtowski

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 19.12.2023 r. godz. 12:15, w sali B, bud. D-10, przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

Thermal fluctuations in high-temperature superconductors.

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Tabiś

Promotor pomocniczy: dr Ryszard Zalecki

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Magdalena Fitta, prof. IFJ PAN

Recenzja:

prof. dr hab. Marta Ciaplak

mgr inż. Kaia Piana

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 15.12.2023 r. godz. 12:00, w sali B, bud. D-10, przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

Diagnostyka pierwiastkowych i molekularnych zmian narządowych u otyłych szczurów, poddanych przezczaszkowej elektrostymulacji prądem stałym (tDCS), z wykorzystaniem technik spektroskopowych opartych na promieniowaniu X i podczerwieni.

Promotor: dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska, prof. AGH

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Grzegorz Tatoń

Recenzja:

prof. dr hab. Marek Pajek

Krzysztof Pitala

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 13.12.2023 r. o godz. 14.15 w sali seminaryjnej ACMiN, bud. D-16, ul. Kawiory 30 w Krakowie.

Wysokorozdzielcza spektroskopia rentgenowska nanostrukturyzowanych magnetycznych tlenków żelaza.

Promotor: dr hab. inż Marcin Sikora

Promotor pomocniczy: dr inż Antoni Żywczak

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof dr hab. Andrzej Wawro

Recenzja:

dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ

Recenzja:

dr hab. inż. Michał Krupiński

Hiren Kakkad

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 20.11.2023 r. o godz. 13.00 w sali 108, paw. D-10, przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

Scattering Amplitudes in the Yang-Mills sector of Quantum Chromodynamics

Promotor: dr hab. Piotr Kotko

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Tolga Altinoluk, prof. NCBJ

Recenzja:

prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat

Recenzja:

prof. dr hab. Leszek Motyka

Sonia Krysiak

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 30.10.2023 r. o godz. 9.00 w sali 0A.01.0 ACMiN przy ul. Kawiory 30 w Krakowie.

The influence of endogenous and exogenous factors on the activity of photosystem II and its heterogeneity

Promotor: prof. dr hab. Kvĕtoslava Burda

Drugi promotor: prof. dr hab. Nika Spiridis

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel, prof. UJ

Recenzja:

prof. dr hab. Maciej Garstka

Recenzja:

dr hab. Joanna Kargul, prof. UW

mgr inż. Beata Trzpil-Jurgielewicz

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 30.10.2023 r. o godz. 12.00 w sali seminaryjnej ACMiN, przy ul. Kawiory 50 w Krakowie.

Opracowanie wielokanałowego układu scalonego w technologii CMOS do rejestracji aktywności neuronalnej oraz jego aplikacja w funkcjonalnych badaniach mózgu

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski

Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Hottowy

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. inż. Dariusz Komorowski, prof. PŚ

Recenzja:

dr hab. inż. Teodor Buchner FESC

Recenzja:

dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, prof. PW

mgr inż. Joanna Śmietańska

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 04.10.2023 r. o godz. 12,00, s. 015, bud. D-7 przy ul. Reymonta 21 B w Krakowie.

Wielowymiarowa analiza modulowanych struktur makromolekuł z wykorzystaniem nowatorskich korekt fononowych na przykładzie kompleksu Hyp-1/ANS

Promotor: prof. dr hab. Janusz Wolny

Drugi promotor: prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska, prof. UAM

Recenzja:

prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski

Recenzja:

prof. dr hab. Joachim Kusz

mgr inż. Juliusz Kuciakowski

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 04.10.2023 r., o godz. 13.30, w sali seminaryjnej ACMiN, przy ul. Kawiory 16 w Krakowie.

Ewolucja struktury i magnetyzmu nanocząstek ferrytów badana podczas wzrostu z wykorzystaniem wysokorozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej.

Promotor: dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH

Drugi promotor: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Henryk Figiel

Recenzja:

dr hab. Beata Kalska-Szostko, prof. UwB

Recenzja:

dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. PG

mgr inż. Paweł Jurgielewicz

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 02 października 2023 r. o godz. 14.00, sala C, bud. D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

Rozwój innowacyjnych eksperymentalnych technik badawczych do przeprowadzania mikrostymulacji i rejestracji aktywności neuronów w mózgu oraz do pomiaru przestrzennego rozkładu dawki terapeutycznej w radioterapii fotonowej.

Promotor: dr hab. inż. Bartosz Mindur, prof. AGH

Drugi promotor: dr hab. Ewa Kublik

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. inż. Krzysztof Korcyl

Recenzja:

dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ

Recenzja:

Prof. dr hab. Paweł Moskal

mgr inż. Przemysław Furman

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 12.10.2023 r. o godz. 14.00, w sali 015, bud. D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego.

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH

Drugi promotor: dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

Iwona S. Stachlewska

Recenzja:

dr hab. inż. Marta Staniszewska, prof. UG

mgr inż. Roma Wirecka

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 22 września 2023 r. o godz. 12:00, w sali seminaryjnej ACMiN, bud. D-16, ul. Kawiory 30 w Krakowie.

Physiochemical properties of nanocomposites based on MxFe3-xO4 magnetic nanoparticles and polythiophene.

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Bernasik

Drugi promotor: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Paweł W. Majewski, prof. UW

Recenzja:

prof. dr hab. Roman Świetlik

Recenzja:

dr hab. Joanna Raczkowska, prof. UJ

mgr inż. Adrian Wit

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 04 września 2023 r. , o godz. 11:00, sala D, paw. D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

Analiza stanu obciążenia kości udowej człowieka w cyklu normalnego chodu z wykorzystaniem metody elementów skończonych.

Promotor: dr hab. inż. Sebastian Wroński, prof. uczelni

Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Lipiński

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. Tomasz Łodygowski

Recenzja:

dr hab. inż. Jarosław Żmudzki, prof. PŚ

Recenzja:

dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, prof. PK

mgr inż. Krzysztof Maćkosz

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 19 września 2023 r. o godz. 9:00, w sali C, bud. D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

Struktura atomowa i transport elektronowy w nanostrukturach kanonicznych izolatorów topologicznych.

Promotor: dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. inż. Anna Wolska

Recenzja:

dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN

Recenzja:

dr hab. Przemysław Piekarz

mgr Krzysztof Grochot

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 15 września 2023 r. o godz. 1300, sala seminaryjna ACMiN, I p., paw. D-16, przy ul. Kawiory 30 w Krakowie.

Spinowa magnetorezystancja i spinowy efekt Halla w cienkowarstwowych układach hybrydowych: metal ciężki, ferromagnetyk, antyferromagnetyk.

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Drugi promotor: prof. dr hab. Nika Spiridis

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Michał Rams

Recenzja:

dr hab. Anna Dyrdał, prof. UAM

Recenzja:

prof. dr hab. Maciej Sawicki

mgr inż. Jakub Pawlak

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 14.09.2023 r. o godz. 1000, w sali seminaryjnej ACMiN, bud. D-16 przy ul. Kawiory 30 w Krakowie.

Multiferroiczne złącza tunelowe oparte na BTO/LSMO sterowane prądem spinowym.

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Drugi promotor: prof. dr hab. Witold Piskorz

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. inż. Feliks Stobiecki

Recenzja:

prof. dr hab. Andrzej Wawro

Recenzja:

prof. dr hab. Marek Kisielewski

mgr inż. Kamil Nowak

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 13 września 2023 r. o godz. 1200, sala seminaryjna ACMiN, I p., paw. D-16, przy ul. Kawiory 30 w Krakowie.

Dopants, non-stoichiometry and defects versus topologically non-trivial surface electronic states in Bi2Se3 and Bi2Te3.

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Drugi promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Benedykt R. Jany

Recenzja:

prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski

Recenzja:

prof. dr hab. Tomasz Story

mgr inż. Pauli Kasprzyk

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 29.08.2023 r. o godz. 12.00 w sali 015, bud. D-7 przy ul. Reymonta 21B w Krakowie.

Biomolecular and elemental micro-analysis of the skeletal muscle in the quest of new tissue markers of neuromuscular diseases.

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Lankosz

Promotor: prof. dr hab. med. Dariusz Adamek

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Paweł Korecki

Recenzja:

prof. dr hab. Beata Zawisza

Recenzja:

dr hab. n. med. Krzysztof Gil, prof. UJ

mgr inż. Karolina Olbrich

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 06.07.2023 r. o godz. 12 w sali seminaryjnej ACMiN, bud. D-16, przy ul. Kawiory 30.

Metody spektroskopowe w badaniach toksyczności nowotworów pierwotnych po implantacji do mózgu szczura.

Promotor: dr hab. inż. Joanna Chwiej, prof. AGH

Drugi promotor: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko

Promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Dróżdż

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

Recenzja:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Adamek

mgr inż. Weronika Mazur

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 07.07.2023 r. o godz. 10.15 w sali C, bud. D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

The development of NMR applications for imaging of nano- and micrometric porous systems in the presence of non-uniform magnetic field gradients.

Promotor: dr hab. Artur T. Krzyżak, prof. AGH

Drugi promotor: prof. dr hab. Czesław Kapusta

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc

Recenzja:

prof. dr hab. Henryk Figiel

Recenzja:

dr hab. Kosma Szutkowski, prof. UAM

mgr inż. Kinga Maria Jasiewicz

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 22.05.2023 r. o godz. 16.00, sala D, bud. D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

Teoretyczne badania struktury elektronowej i wybranych własności stopów o wysokiej entropii na bazie metali przejściowych.

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Toboła

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Małgorzata Sternik

Recenzja:

dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS PAN

mgr inż. Sylwia Gutowska

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 30.05.2023 r. o godz. 9:45, w sali D, bud. D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie.

Badanie struktury elektronowej, oddziaływania elektron-fonon i nadprzewodnictwa materiałów zawierających ciężkie pierwiastki.

Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH

Drugi promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Józef Spałek

Recenzja:

dr hab. Przemysław Piekarz

Recenzja:

dr hab. inż. Artur P.Durajski, prof. PCz.

mgr inż. Inga Łakomiec

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 23.02.2023 r. o godz. 11.45, w sali 015 w bud. D-7 przy ul. Reymonta 21B w Krakowie.

The measurement of φ(1020) meson production in proton-proton collisions at s = 14 TeV with the ATLAS detector at the LHC.

Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień

Drugi promotor: dr inż. Leszek Adamczyk

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Wolfgang Schäfer, prof. IFJ PAN

Recenzja:

Prof. dr hab. Andrzej Rybicki

Recenzja:

dr hab. inż. Hanna Paulina Zbroszczyk, prof. PW

mgr inż. Maciej Majewski

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 02.02.2023 r. o godz. 11.30, w sali 015 w bud. D-7 przy ul. Reymonta 21B w Krakowie.

Application of machine learning methods for the analysis of the calibration of the LHCb VELO detector, studies of irradiated silicon pixel sensors and reconstruction of the neutrino interaction in LARTPC detector.

Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Promotor pomocniczy: dr inż. Bartłomiej Rachwał

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Piotr Salabura

Recenzja:

dr hab. Marcin Wolter

mgr. inż. Paweł Kopciewicz

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 01.02.2023 r. o godz. 11.00, w sali 015 w bud. D-7 przy ul. Reymonta 21B w Krakowie

Design and implementation of the monitoring and analysis software platform for upgraded LHCb VELO detector and search for a new fi tting method based on computational intelligence approach for B → Dh decays.

Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Jerzy Smyrski

Recenzja:

dr hab. Paweł Brückman de Renstrom, prof. IFJ PAN