mgr inż. Jakub Jurczyk

Study of novel precursors for Focused Electron Beam Induced Deposition of Metal nanowires

Promotor: prof. dr hab. Czesław Kapusta

Promotor pomocniczy: dr Ivo Utke

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. Dr. Oddur Ingólfsson, Departament of Chemistry, University of Iceland, Reykjavik

Recenzja:

Prof. dr hab. Piotr Cyganik, Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, UJ w Krakowie

Taras Oleksijovych Parashchuk - nostryfikacja dyplomu

Thermodynamic properties of II-VI chalcogenide crystals: modeling and calculation.

Dyplom Kandydata Nauk wydany na podstawie rozprawy przedłożonej na Uniwersytecie im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach na Ukrainie (29.09.2015)

Streszczenie dysertacji:

Opinia sporządzona na wniosek Komisji ds. Nauki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

mgr inż. Izabela Biało

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 29.11.2021r o godz 15:00, w paw.D-7 sala 328, ul. Reymonta 21A.

Obrona będzie także dostępna zdalnie poprzez Zoom-Meeting

ID spotkania: 945 0756 1662
Kod dostępu: L8z4gNSy

Role of the charge correlations in the mechanism of high temperature superconductivity

Promotor: prof. Andrzej Kozłowski

Kopromotor: prof. Neven Barišić

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. dr hab. Józef Spałek, Instytut Fizyki Teoretycznej, Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, UJ w Krakowie

Recenzja:

Prof. László Forró, University of Notre Dame

mgr inż. Anna Pierchała

Obrona 29.10.2021, godz. 9:30 w systemie MS TEAMS

Pomiary pełnego składu izotopowego wody (δ2H, δ18O, δ17O ) – zagadnienia metodyczne i zastosowania w hydrologii.

Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

Streszczenie:

Recenzja:

dr hab. Andrzej Pelc, prof. UMCS, Katedra Biofizyki, Instytut Fizyki UMCS

Recenzja:

dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ, Instytut Fizyki, Politechnika Śląska

mgr inż. Bartłomiej Rzeszotarski

Obrona 22.09.2021, godz. 14:30 w systemie MS TEAMS

Transport ładunku i spinu w nanoukładach na bazie silicenu

Promotor: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński

Promotor pomocniczy: dr inż. Alina Mreńca-Kolasińska

Streszczenie:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Tadeusz Domański, Katedra Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki UMCS

Recenzja:

prof. dr hab. Ireneusz Weymann, Wydział Fizyki, UAM w Poznaniu

Anderson Kendi Ramidan Kohara - nostryfikacja dyplomu

Elastic and diffractive scattering of hadrons at high energies.

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Fisica / Programa de Pos-graduacao em Fisica, 2015

Dysertacja:

Protokół posiedzenia komisji RD

mgr inż. Michał Górski

Obrona 25.05.2021, godz. 10:00 w systemie MS TEAMS

Szybka inicjalizacja spinu elektronów uwięzionych w elektrostatycznych kropkach kwantowych zbudowanych na bazie katalitycznie hodowanych półprzewodników

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Bednarek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Streszczenie:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Anna Dyrdał, Prof. UAM, Wydział Fizyki, Uniwersystet Adama Mickiewicza

Recenzja:

dr hab. Mariusz Krawiec, Prof. UMCS, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

mgr inż. Adam Dendek

Obrona 5.05.2021, godz. 7:45 w systemie MS TEAMS

Machine learning based long-lived particle reconstruction algorithm for Run 2 and upgrade LHCb trigger and a flexible software platform for the UT detector read-out chip emulation

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Szumlak, prof. AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Streszczenie:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. dr hab. Piotr Salabura, Wydział Fizyki, Astronomii i Infomratyki Stosowanej UJ

Recenzja:

dr hab. Paweł Brückman de Renstrom, Prof. IFJ, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Andrii Naumov - nostryfikacja dyplomu

Features of lateral and vertical transport of electrons in quantum heterostructures based on group III nitrides.

Dyplom Kandydata Nauk wydany na podstawie rozprawy przedłożonej Radzie Naukowej Instytu Fizyki Półprzewodników im. W.Ye. Łaszkariowa w Kijowie (6.10.2010)

Streszczenie dysertacji:

Protokół posiedzenia komisji RD