dr inż. Ewa Młyńczak

Fundamentalne właściwości elektronowe epitaksjalnych warstw Fe(001) osadzanych na Au(001).

Recenzja:

prof. dr hab. Tomasz Story (IF PAN Warszawa)

Recenzja:

dr hab. Paweł Starowicz (Uniwersytet Jagieloński)

Recenzja:

prof. dr hab. Bogdan Kowalski (IF PAN Warszawa)

Recenzja:

prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski (UMCS w Lublinie)

Uchwała Komisji

dr Andrzej Biborski

Uniwersalna rola korelacji elektronowych na przykładzie własności wybranych układów nisko-wymiarowych.

Recenzja:

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs (Politechnika Wrocławska)

Recenzja:

prof. dr hab. Krzysztof Byczuk (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja:

prof. dr hab. Bogdan Bułka (IFM PAN Poznań)

Recenzja:

prof. dr hab. Tadeusz K. Kopeć (INTIBS APN Wrocław)

Uchwała Komisji

dr Dariusz Chocyk

Naprężenia w metalicznych układach cienkowarstwowych

Recenzja:

dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN (IFM PAN)

Recenzja:

prof. dr hab. Marta Wolny-Marszałek (IFJ PAN))

Recenzja:

dr hab. inż. Agata Jasik (SBŁ Warszawa)

Recenzja:

Adam Morawiec (IMiIM PAN)

Uchwała Komisji