dr inż. Wojciech Tabiś

Korelacje ładunkowe oraz własności elektronowe wysokotemperaturowych nadprzewodników miedziowo-tlenowych

Autoreferat:

Wykaz osiągnięć:

Recenzja:

Prof. Marta Cieplak (IF PAN)

Recenzja:

Prof. Tadeusz Domański (UMCS)

Recenzja:

Prof. Bartłomiej Głowacki (Univ. Cambridge)

Recenzja:

Prof. Jakub Tworzydło (UW)

Protokół z posiedzenia Komisji:

Uchwała Komisji:

dr inż. Michał Zegrodnik

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe oraz inne stany o złamanej symetrii w układach silnie skorelowanych elektronów

Autoreferat:

Recenzja:

dr hab. Bartłomiej Wiendlocha (AGH)

Recenzja:

prof. Krzysztof Byczuk (UW)

Recenzja:

prof. Roman Micnas (UAM)

Protokół posiedzenia komisji:

Uchwała komisji

dr inż. Michał Ślęzak

Reorientacja spinowa i kontrola anizotropii magnetycznej w niskowymiarowych układach ferro-i antyferromagnetycznych

Autoreferat:

Recenzja:

prof. Czesław Kapusta (AGH)

Recenzja:

prof. Andrzej Wawro (IF PAN)

Recenzja:

prof. Maria Bałanda (IFJ PAN)

Protokół posiedzenia komisji:

Uchwała komisji

dr Maciej Czapkiewicz

Model dyspersji barier energetycznych aktywowanego termicznie procesu przełączania magnetyzacji w układach cienkich warstw z anizotropią prostopadłą

Autoreferat:

Recenzja:

prof. dr hab. Henryk Puszkarski (UAM)

Recenzja:

dr hab. inż. Bartłomiej j. Spisak (AGH)

Recenzja:

dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan (IFJ PAN)

Protokół z posiedzenia komisji:

Uchwała komisji:

dr inż. Jarosław Kanak

Badanie dyfrakcyjne cienkowarstwowych struktur magnetycznych przeznaczonych do zastosowań w elektronice spinowej

Autoreferat:

Recenzja:

Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (IF PAN)

Recenzja:

dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS (IF UMCS)

Recenzja:

dr hab. Tomasz Ślężak (AGH)

Protokół z posiedzenia komisji:

uchwała komisji: