mgr inż. Rafał Sikora

Obrona 11.12.2020, godz.13:30 w systemie MS TEAMS

Measurement of the diffractive central exclusive production in the STAR experiment at RHIC and the ATLAS experiment at LHC

Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Promotor pomocniczy: dr inż. Leszek Adamczyk, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Streszczenie:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. Katarzyna Grebieszkow, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Recenzja:

Prof. Antoni Szczurek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

mgr inż. Monika Chudyba

Obrona 5.11.2020, godz.11:00 w systemie MS TEAMS

Energetyczna zdolność rozdzielcza segmentowanych detektorów półprzewodnikowych promieniowa X

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Wiącek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Streszczenie:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. dr hab. Jerzy Smyrski, Wydział Fizyki, Astronomii i Infomratyki Stosowanej UJ

Recenzja:

dr hab. Andrzej Bożek, Prof. Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

mgr inż. Piotr Dróżdż

Obrona 29.09.2020, godz.11:00 w systemie MS TEAMS

Właściwości magnetyczne nanostruktur epitaksjalnych na bazie stopu Fe Rh

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Ślęzak, prof. AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Michał Ślęzak, prof. AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Streszczenie:

Rozprawa:

Publikacje:

Recenzja:

dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. Instytutu Fizyki Molekularnej PAN

Recenzja:

dr hab. Ryszard Zdyb, prof. Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej

mgr inż. Łukasz Fulek

obrona: 14.07.2020, godz.14:00 w systemie MS TEAMS (link do obrony)

Charged particle production in diffractive proton-proton scattering at the RHIC and LHC energies

Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Promotor pomocniczy: dr inż. Leszek Adamczyk, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Streszczenie:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Jacek Ciborowski, Uniwersytet Warszawski

Recenzja:

dr hab. Paweł Brueckman de Renstrom, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

mgr inż. Ireneusz Bugański

obrona: 08.01.2020, godz.11:00, sala 104 / D11

Metody statystyczne w opisie nieporządku fazonowego i fononowego dla kwazikryształów

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Wolny

Streszczenie:

Recenzja:

prof. Adam Pietraszko INTiBS PAN

Recenzja:

dr hab. Wojciech Bogdanowicz, UŚ

mgr. inż. Tomasz Kozik

obrona: 02.03.2020, godz.12:00, sala B / D10

Modeling of the structure of molecular and macromolecular systems using molecular dynamics and artificial intelligence as complementary methods

Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Streszczenie:

Recenzja:

prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Recenzja:

dr hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH