14.07.2020, godz.14:00 w systemie MS TEAMS

odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Łukasza Fulka

Charged particle production in diffractive proton-proton scattering at the RHIC and LHC energies

Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Przybycień, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Promotor pomocniczy: dr inż. Leszek Adamczyk, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Streszczenie:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Jacek Ciborowski, Uniwersytet Warszawski

Recenzja:

dr hab. Paweł Brueckman de Renstrom, Instytut Fizyki Jądrowej PAN