dr inż. Michał Nowak

Zjawiska spinowe oraz wzbudzane nadprzewodnictwo w nanostrukturach półprzewodnikowych

Autoreferat:

Recenzja:

prof. Maciej Sawicki (IF PAN)

Recenzja:

prof. Jan Martinek (IFM PAN)

Recenzja:

prof. Janusz Toboła (AGH)

Protokół z posiedzenia komisji:

Uchwała Rady Dyscypliny