mgr. Piotr Zawal

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 19.12.2022 r. o godz. 13:00, w sali wykładowej ACMiN, ul. Kawiory 30 w Krakowie

Efekty neuromimetyczne w perowskitach i ich analogach

Promotor: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Drugi promotor: prof. dr hab. Grzegorz Hess

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

Recenzja:

prof. dr hab. Jerzy Górecki

mgr. inż. Dawid Przyczyna

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 16.12.2022 r. o godz. 13, w sali wykładowej ACMiN, ul. Kawiory 30 w Krakowie

Memrystywne układy neuromimetyczne i rezerwuarowe

Promotor: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Drugi promotor: prof. dr hab. Grzegorz Hess

Promotor pomocniczy: dr inż. Kacper Pilarczyk

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Daniel Krzysztof Wójcik

Recenzja:

dr hab. Jarosław Żygierewicz, prof. UW

mgr inż. Karol Kulinowski

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 16.12.2022 r. o godz. 10.15, w sali D, paw. D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie

Własności transportowe cienkich warst półprzewodników szerokopasmowych

Promotor: dr hab. inż Bartłomiej J. Spisak

Drugi promotor: prof. dr hab. inż. Marta Radecka

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. inż. Anna Micek-Ilnicka

Recenzja:

prof. dr hab. inż. Maria Gazda

mgr Elżbieta Gumieniczek-Chłopek

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 16.12.2022 r. o godz. 14.30, w sali 108, bud. D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie

Nanokapsuły polimerowe z magnetycznym rdzeniem do zastosowań biomedycznych

Promotor: Prof. dr hab. Czesław Kapusta

Promotor: Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte, prof. IFJ PAN

Recenzja:

dr hab. inż. Urszula Bazylińska, prof. PW

mgr inż. Wojciech Artur Krupa

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 01.12.2022 r., o godz. 11.30, sala 015, bud. D-7, przy ul. Reymonta 21B w Krakowie

Towards first observation of the Bs0 Ds K± decay and calibration of the Upstream Tracker detector.

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Szumlak, prof. AGH

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

prof. dr hab. Helena Białkowska

Recenzja:

dr hab. Katarzyna Grzelak

mgr inż. Agnieszka Ogrodnik

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 7 grudnia 2022 r., godz. 1330, sala 18, paw. D-11 przy ul. Kawiory 26a w Krakowie

Measurement of photon-induced processes in heavy-ion collisions with the ATLAS detector

Promotor: prof. dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Adam Matyja

Recenzja:

dr hab. inż. Hanna Paulina Zbroszczyk, prof. PW

mgr inż. Damian Kołaczek

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 1400, sala B, paw. D-10, przy ul. Reymonta 19 w Krakowie

Dynamika stanów kwantowych w przestrzeni fazowej

Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Spisak, prof. AGH

Promotor: dr hab. Michał Wojtylak, prof. UJ (WMiI UJ, Kraków)

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. inż. Gniewomir Sarbicki

Recenzja:

dr hab. Katarzyna Górska

mgr inż. Agnieszka Kurek

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 19.12.2022 r., godz. 11.00, sala C w budynku D-10 przy ul. Reymonta 19 w Krakowie

Mikroskopia Sił Atomowych w diagnostyce chorób macicy w oparciu o właściwości mechaniczne tkanki endometrium

Promotor: dr hab. inż. Jakub Barbasz (IKiFP PAN)

Promotor: prof. dr hab. med. Robert Jach (CM UJ)

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Robert Szoszkiewicz

Recenzja:

dr hab. inż. Tomasz Kobiela

Recenzja:

Marta Targosz-Korecka

mgr inż. Przemysław Kot

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 07.11.2022 r. o godz. 14:30, sala C, paw. D-10 przy ul. Reymonta 19

Diffraction study of deformation process for selected groups of grains and different phases in polycrystalline materials

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański

Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Wroński

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. dr hab. Kristián Máthis

Recenzja:

Prof. dr hab. inż. Henryk Paul

mgr inż. Anna Zarzecka

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 16.11.2022r, sala 15, paw. D-7 ul. Reymonta 21B, godz. 13:30

Właściwości strukturalne i magnetyczne wybranych związków RTIn1-xSnx(R=ziemia rzadka, T=metal d-elektronowy) i ich wodorków

I Promotor: dr hab. Łukasz Gondek

II Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Sulka

Promotor pomocniczy: dr Joanna Czub

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Adam Pikul

Recenzja:

Prof. dr hab. Henryk Figiel

mgr inż. Piotr Paweł Sekuła

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 08.12.2022, godz. 11.30, sala 015, pawilon D-7.

Rola warunków meteorologicznych w kształtowaniu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w obszarach zurbanizowanych o zróżnicowanej rzeźbie terenu na przykładzie Krakowa

I Promotor: dr hab. Mirosław Zimnoch, prof. AGH

II Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. inż. Barbara Sensuła, prof. PŚ

Recenzja:

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler, Poletechnika Warszawska

Recenzja:

Prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak, Uniwersytet Łódzki

mgr Adriana Małgorzata Gilarska

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 14.10.2022 r., o godz. 12:00, sala 015, paw. D-7 przy ul. Reymonta 21 B

Bioaktywne nanokompozyty dla potrzeb inżynierii tkankowej

I Promotor: prof. dr hab. Czesław Kapusta

II Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska

Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Lewandowska-Łańcucka, prof. UJ

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

dr hab. Magdalena Fitta, prof. IFJ PAN, IFJ PAN

Recenzja:

Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Wydział Inżynierii Materiałowej, Poletechnika Warszawska

mgr inż. Daniel Wojtas

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 12.10.2022 o godz. 12:00 w budynku D7, sala 328

Establishing the origin of mechanical and biophysical properties in pure titanium processed by an unconventional severe plastic deformation

Promotor 1: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski

Promotor 2: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia

Promotor pomocniczy: dr inż. Klaudia Trembecka-Wójciga

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska, PW, Warszawa

Recenzja:

Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski, UJ, Kraków

mgr inż. Bartłomiej Łach

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 6.09.2022 roku o godz. 9:00, sala D IIIp. paw.D-10, ul. Reymonta 19.

Rozwój systemu detekcyjnego do obrazowania przestrzennego rozkładu pierwiastków metodą fluorescencji rentgenowskiej

Promotor: prof. dr hab. inż. Włądysław Dąbrowski

Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Fiutowski

Streszczenie:

Abstract:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. dr hab. Piotr Salabura, UJ Kraków

Recenzja:

Prof. dr hab. Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Zinoviy Kohut - nostryfikacja dyplomu

The electron polarizability of uniaxially stressed K2ZnCL4 crystals with the incommensurate phase.

Dyplom Kandydata Nauk wydany na podstawie rozprawy przedłożonej na Lviv Ivan Franko National University, we Lwowie na Ukrainie (26.09.2012)

Streszczenie dysertacji:

Opinie sporządzone na wniosek Komisji ds. Nauki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

mgr inż. Tomasz Strączek

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się 21.01.2022r o godz. 14:00.

Dostęp zdalny do obrony poprzez MS Teams

Structure, magnetic and relaxational properties of surface modified maghemite nanoparticles

Promotor: prof. dr hab. Czesław Kapusta

Promotor pomocniczy: dr hab. inż Damian Rybicki

Streszczenie:

Rozprawa:

Recenzja:

Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek, IFJ PAN

Recenzja:

Prof. dr hab. Ryszard Zach, WIMiF, Poletechnika Krakowska