dr inż. Mateusz Dynał

Badania oddziaływań elektrosłabych na LHC oraz poszukiwanie zjawisk spoza modelu standardowego

Autoreferat:

Wykaz osiągnięć:

Recenzja:

Dr hab. Marcin Chrząszcz

Recenzja:

Dr hab Hanna Zbroszczyk (Politechnika Wrocławska)

Recenzja:

Prof. Mariusz Witek (IFJ PAN)

Recenzja:

Prof. Jan Kalinowski (IFT UW)

Uchwała i protokół komisji:

dr Anna Kozioł-Rachwał

Kontrola właściwości magnetycznych niskowymiarowych układów ferro- i antyferro- magnetycznych

Autoreferat:

Wykaz osiągnięć:

Recenzja:

Prof. Andrzej Wawro (IF PAN)

Recenzja:

Prof. Józef Barnaś (UAM)

Recenzja:

Prof. Janusz Dubowik (IFM PAN)

Recenzja:

Prof. Marta Wolny-Marszałek (IFJ PAN)

Protokół ze spotkania Komisji

Załącznik do protokołu, opinia Prof. Marka Przybylskiego

Uchwała Komisji